Pigeons 2007 4/3 - 00:43 - no sound

EN
The 'struggle for life' could be one of the themes addressed here. Discomfort and fascination are the order of the day. These pigeons filmed in a park in Barcelona refer to a human race, risking its dignity in the fight for survival. We think of the men fighting on a barren land to recover the contents of crates and bags dropped by humanitarian planes. Or the image of "every man for himself" prescribed by globalisation.

FR
Le « struggle for life » pourrait être l’une des thématiques abordées ici. Malaise et fascination sont au rendez-vous. Ces pigeons filmés dans un parc de Barcelone renvoient à un genre humain, risquant sa dignité dans le combat pour sa survie. On pense à ces hommes qui se battent sur une terre aride, pour récupérer le contenu de caisse et des sacs largués par des avions humanitaires. Ou encore l’image du « chacun pour soi » prescrit par la mondialisation.

NL
De "strijd om het leven" zou een van de thema's kunnen zijn die hier aan bod komen. Ongemak en fascinatie zijn aan de orde van de dag. Deze duiven, gefilmd in een park in Barcelona, verwijzen naar een menselijk ras dat zijn waardigheid op het spel zet in de strijd om te overleven. Wij denken aan de mannen die op een dor land vechten om de inhoud van kisten en zakken die door humanitaire vliegtuigen zijn gedropt, terug te krijgen. Of het beeld van "ieder voor zich" dat de globalisering voorschrijft.